Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Christina Kelly

Nghề nghiệp: Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: Two years teaching ESL in South Korea.
One year teaching ESL in California.

Sở thích: Hiking, Running, Gardening, Swimming, Reading novels, Yoga

Giáo dục: DePaul University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: