ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Ebony Rodney

อาชีพ: Executive Administrator, Network Manager

ประสบการณ์ด้านการสอน: Over 15 Years of Experience working with Children of all ages in subjects such as reading, english.

ความสนใจ: Educational Studies

การศึกษา: I went to school University Of Phoenix, Business Management

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)