Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Heather Ringler

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught in the classroom in the USA for 4 years and online in the classroom for 2 years!

Sở thích: Reading, writing, baking, cooking, crafting, travel.

Giáo dục: Arkansas State University-English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: