Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alexander JayL

Nghề nghiệp: ESL/P.E. Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years as a tutor, 1 year in an International school in Thailand

Sở thích: History,Science, Engineering, Energy, Philosophy, Motorcycles, Cars, Trains, Music, Travel, Food

Giáo dục: Seminole State-History Major

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)