ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Seth D 123

อาชีพ: College Staff

ประสบการณ์ด้านการสอน: English Tutoring, TESOL Certificate, Essay and Writing Tutoring, Professional Editing

ความสนใจ: Traveling, trying new foods, cooking, hiking, camping, riding my motorcycle

การศึกษา: University of Washington, Bachelor of Arts in Communications


School of Teaching English as a Second Language, 12 Credit TESOL Certificate

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)