ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Steve J Manning

อาชีพ: Entrepreneur and Financial Services

ประสบการณ์ด้านการสอน: I mentor young entrepreneurs. I created and grew a financial planning company over a 25 year period. I teach spoken English to a group of Thai’s.

ความสนใจ: On going self education and music are my two major preoccupations.

การศึกษา: Ryde School. Isle of Wight. UK

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: