Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sean Skeete

Nghề nghiệp: School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Taught Kindergarten to grade 12 in various subjects.

Sở thích: Sports, hiking, world affairs

Giáo dục: New York University-Steindhart School of Education- Received Masters degree in Elementary Education/Early Childhood

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)