Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

PJ Cruz

Nghề nghiệp: HR Adviser

Sở thích: Traveling, art, Marvel Universe, Game of Thrones, hiking, going to the beach, kayaking, and much more.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)