Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Robert T James

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 3 Years Tefl, 15 Years Music Facilitator NHS London

Sở thích: Music, Reading, Walking and Cinema

Giáo dục: Temple Moor School Leeds

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)