Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

darnell charles

Nghề nghiệp: Recruiter, Rehabilitation practitioner

Kinh nghiệm giảng dạy: Ive been teaching in formal and informal seetings for the last 10 years

Sở thích: Family, Friends, Sports, Life

Giáo dục: UNR: Bachlors Human development family studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)