Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Bea Johnson

Nghề nghiệp: Marketing

Kinh nghiệm giảng dạy: I have a TESOL certificate and more than 2 years of experience teaching all levels.

Sở thích: I enjoy traveling, being outdoors, reading, art, and exploring new places and ideas.

Giáo dục: B.A. Communication

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)