ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Charmaine Chamption

อาชีพ: Online Teaching

ประสบการณ์ด้านการสอน: I currently am employed by DaDaABC. I work Saturday and Sunday mornings.

การศึกษา: I went to Hillsborough Community College in Tampa, Florida where i studied nursing.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: