Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brittany C. Berg

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught English in Brazil for 6 years, and currently work as an Art teacher in the Caribbean

Sở thích: Nature, Animals (cats!), Hiking, Baking, Cooking, Travel, Netflix, Pinterest Art Projects

Giáo dục: I studied political science at Furman University, SC.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: