Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ferah Karakas

Nghề nghiệp: INTERPRETER

Kinh nghiệm giảng dạy: OVER 5 YEARS. NATIVE AND SKILLS TEACHER

Sở thích: READING, TRAVELING, SHOPPING, SPENDING TIME WITH MY KIDS.

Giáo dục: RMIT AUSTRALIA - ADVANCED DIPLOMA OF INTERPRETING

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)