Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

kerry needs

Nghề nghiệp: WRITER

Kinh nghiệm giảng dạy: Have taught children to read (1 yr)
I run workshops on writing
I have half a TEFL certificate

Sở thích: Yoga, Travel, Meditation, Reading, Writing, Vegan food,

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)