Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brianna Augustine

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Worked with an ESL company called Qkids.

Sở thích: Art, music, movies, food, and animals.

Giáo dục: University of South Florida.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: