Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Nichole Landon

Nghề nghiệp: Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught online English as a second language for a little over 3 years.

Sở thích: Traveling, cooking, and reading

Giáo dục: American Public University earning my Bachelor of Arts degree in English

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: