Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Allyssa K1

Nghề nghiệp: Online English Teacher - English As A Second Language (ESL)

Kinh nghiệm giảng dạy: 5+ years informal experience, 2 years in a public school, 1 year teaching English online

Sở thích: Cooking, travel, photography, watching movies with my husband, playing mandolin, my cocker spaniel Kaya

Giáo dục: Liberty University - Lynchburg, VA
Elementary Education, Spanish, Global Studies

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: