Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Caty H

Nghề nghiệp: ESL Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL Certified Teacher
ESL Instructor at private language academy
University of Central Missouri - Intensive English Program Tutor

Sở thích: Harry Potter, books, coffee, movies, music, travel, hiking

Giáo dục: University of Central Missouri - BS Communication Studies
International TEFL Academy - TEFL Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)