Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Liz in Mexico

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL certified teacher, teach at a language institute in Guadalajara, Mexico

Sở thích: Travel, cooking, learning languages, theater

Giáo dục: B.A. International Studies, City College of New York
M.A. Middle East Studies, CUNY Graduate Center

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: