Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Dimanche B

Nghề nghiệp: Meeting Planner

Kinh nghiệm giảng dạy: 1 year

Sở thích: Traveling, dancing, exercise.

Giáo dục: I attended the University of North Texas and I studied Journalism.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)