ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

James Jordan

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been an English teacher for the last eight years. I have taught students in primary and secondary schools, and in many NGOs. I had the chance to travel and work in many countries in North and South America, and Asia. I am a fun and easy-going teacher who speaks five languages fluently (English, French,Spanish, Arabic, and Thai). I have many stories and adventures from all around the world to share with my students while we learn English together. اتكلم اللغة العربية

ความสนใจ: I have been an English teacher for the last eight years. I have taught students in primary and secondary schools, and in many NGOs. I had the chance to travel and work in many countries in North and South America, and Asia. I am a fun and easy-going teacher, and I like traveling, adventures, learning about languages and cultures, philosophy, sciences, sports, and TV shows. I have many stories and adventures from all around the world to share with my students while we learn English together. اتكلم اللغة العربية

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), อาหรับ (พูดได้คล่อง), ฝรั่งเศส (พูดได้คล่อง), สเปน (พูดได้คล่อง), ไทย (พูดได้คล่อง)

โปรไฟล์วิดิโอ: