Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Cristin J

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English Teacher, Hanoi Vietnam
ESL Teacher, Adjunct Instructor FSCJ, Jacksonville, FL
Instructor, Catholic Charities Jacksonville, Fl

Sở thích: Travelling, Shopping, Spending Time with my Family

Giáo dục: B.S. FL A&M University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: