ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Andre Venter

อาชีพ: Online ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've worked at an English Language Centre in Suzhou, China for almost two years. Students age 3-13 years.
In August 2018 I started teaching English Online working with kids age 3-13 and also adults.
I specialize in kid's lessons and love working with children.

ความสนใจ: Sports (F1, Rugby, Football(Soccer), Cricket)
Started a Udemy course on Programming ( Very New)
World News
Cultures

การศึกษา: Outeniqua High School.
I-TO-I TEFL
Udemy

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: