Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Yvonne Pena

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been an ESL Teacher for 3 years and I really love what I do.

Sở thích: I like music, dancing, art, baking, shopping and the outdoors.

Giáo dục: International Open Academy

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: