Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Crystal D Y

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught preschool, kindergarten, 3rd Grade , 8th&9th Grade Spanish. Currently I am homeschooling my children 5th Grade, 7th Grade and Preschool.

Sở thích: Animals, anything hands on and outdoors.

Giáo dục: I studied Early childhood development at Richmond Community Collage in which I received my degree

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)