ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dianne Cohen

อาชีพ: Realtor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught my children to read, write, speak English. I have taught them to be kind and alot of math.

ความสนใจ: Real Estate, Finance business, Art, Animals, Business and more

การศึกษา: Broward College and Barry University. I have 3 years of college

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)