Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sara Di

Nghề nghiệp: Artist / English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: TEFL certificate, Teaching written english as a volunteer in India, Teaching children art.

Sở thích: Travel, Politics, Art, Design, Photography, Teaching, Reading, Writing, Culture, Language, Mountains, Trekking, Religion, Yoga, Meditation, Gardening

Giáo dục: TEFL Org Uk - TEFL Certificate 120 Hours.
University of Edinburgh - BA (Hons) Painting.
Manchester Metropolitan University - Foundation Diploma in Art and Design, Merit.
Queen Elizabeth School

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)