ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Heidi CO

อาชีพ: Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English in Poland, Russia, Uzbekistan, China and London. I have taught classes of up to 20 students of all ages and also one to one classes.

ความสนใจ: Culture
Psychology
Film
Music

การศึกษา: A levels English German and RE
BA Degree in Third World Studies
TEFL at Trinity College, Tunbridge Wells
Specialist Autism Tutor

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)