Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Richard Parr

Nghề nghiệp: Author, Poet

Kinh nghiệm giảng dạy: 2 years of experience teaching foreign university students in France, Spain and England, and experience in teaching conversational and written English.

Sở thích: Zen Buddhism, comedy, fitness, writing

Giáo dục: B. A. (Hons) Creative Writing from Brunel University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)