Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kwame C

Nghề nghiệp: Online Teacher / Customer service representative

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught with Jason English (Philippines) Easy Talk (Vietnam) Itutor Taiwan

Sở thích: Hiking, Body building, self help materials , singing and cooking

Giáo dục: Bachelor's Degree In Mass Communications

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: