Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Adel S

Kinh nghiệm giảng dạy: 15 years as a volunteer teacher
Experience in teaching in English, Spanish & Portuguese
TEFL Certified

Sở thích: Learning, Studying, Hiking, Dancing, Music & Cooking

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại), Tiếng Bồ Đào Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: