ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mik Straker

อาชีพ: landscape design
Entrepreneurship
I am a self employed designer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Limited experience with corporate, adult teaching and business English

ความสนใจ: Outdoor pursuits, history, football, mountain biking, world travel, art architecture, design

การศึกษา: History
Writing and Journalism
Industrial revolution

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: