ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Cara E

อาชีพ: Certified SAGE Pastel Software Trainer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Been training people on Pastel Accounting Software and bookkeeping

การศึกษา: SAGE Pastel Accounting Train the trainer
i-to-i ESL Course
i-to- i Advanced English
i-to-i Online teaching

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)