ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Andrew AJD

อาชีพ: Development Associate

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have worked as a tour guide before and have run training seminars for volunteers and new hires.

ความสนใจ: I am a big movie buff, a Yankees fan, and when I'm not working I like to play the piano.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)