Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Joe Abreu

Nghề nghiệp: Photographer

Kinh nghiệm giảng dạy: Two years TOEFL teacher in South Korea

Sở thích: Photography, snorkeling, diving, reading the news, science fiction, walking my dogs, traveling, listening to world music

Giáo dục: I graduated from Yale University with a B.A. in Latin American Studies. I studied Dutch at the Volks Universiteit.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: