ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joe Abreu

อาชีพ: Photographer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Two years TOEFL teacher in South Korea

ความสนใจ: Photography, snorkeling, diving, reading the news, science fiction, walking my dogs, traveling, listening to world music

การศึกษา: I graduated from Yale University with a B.A. in Latin American Studies. I studied Dutch at the Volks Universiteit.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: