ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Josh KM

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: 4 Years Teaching Experience...
English Teacher Online...
Taught students from age of 4 to 18...
Various different subjects

ความสนใจ: Travel...Photography...Film...Sports...Music...I like almost everything

การศึกษา: Queen's University Belfast...
BA Degree in History

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: