Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Laura Tea

Nghề nghiệp: Industrial Engineer Student

Kinh nghiệm giảng dạy: Cambridge CELTA course graduate

Sở thích: Reading, gardening, bike riding, music, and animals.

Giáo dục: Industrial Engineer Student

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: