Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

cynthia brown

Nghề nghiệp: Special Education Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teach General Education Grades 1-3
Special Education Grades K-5
ESL Grades K-5

Sở thích: My intersts include: Music-Play the Piano, Broadway Productions, Baking, Traveling, Movies

Giáo dục: University of Houston-Downtwon
Prairie View A& M

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)