Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jhenny P

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: English Trainer (Teach English) for 3 years.

ESL Teacher - More than 2 years.

Sở thích: Playing guitar, singing, cooking food for my family.

Giáo dục: Asian College of Technology

Bachelor of Science in Information Technology

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)