ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jhenny P

อาชีพ: ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: English Trainer (Teach English) for 3 years.

ESL Teacher - More than 2 years.

ความสนใจ: Playing guitar, singing, cooking food for my family.

การศึกษา: Asian College of Technology

Bachelor of Science in Information Technology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)