Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jill A

Nghề nghiệp: Doctoral candidate

Kinh nghiệm giảng dạy: iTutor Group 2 yrs
Learning and Development, State Farm Insurance 31 years

Sở thích: crafts and crocheting

Giáo dục: Averett University - Bachelors in Business Administration
Liberty University - Masters of Education, Instructional Technology
Liberty University - Educational Specialist, Leadership
Liberty University - Doctor of Education (abd), Leadership

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: