ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Joann L

อาชีพ: Quality Control Analyst

ประสบการณ์ด้านการสอน: I used to volunteer at a Summer Camp for Science where I taught about Science, more specifically, subject about bugs, microscope, microwave, states of matter and more.

ความสนใจ: Cooking, crafting, hiking

การศึกษา: I went to University of California, Davis to study Bachelor of Science in Biotechnology

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)