ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Sarah McK

อาชีพ: Volunteer

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have experience in teaching Sign Language and also spent many years as a bible teacher.

ความสนใจ: Nature, Sports, and Reading

การศึกษา: High School Graduate

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)