ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mrs. Milano

อาชีพ: Online ESL Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have 5 years experience home-schooling my two sons.

ความสนใจ: I enjoy family activities with my two sons and husband, traveling, movies, music, ghost stories, collecting crystals, and learning about other cultures and countries.

การศึกษา: I am have my TEFL/TESOL Certification through International TEFL Academy.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: