Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Felix Ortiz-Szewiel

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 years English Language Teaching
3 years EAL
1 year Personal Tutor
1 year IGCSE 1st Language

Sở thích: Writing / Music-Playing and Listening / Literature / Film / Global Politics / History / Economics / Psychology / Sociology

Giáo dục: BA (Hons) First-Class English Language and Literature- OU University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: