Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kaleb Sullivan

Kinh nghiệm giảng dạy: Almost 4 years of teaching ESL to all levels.

Sở thích: Writing, reading, listening to many kinds of music, trying different foods from around the world, travel, cooking, stand-up comedy.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: