ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Clarke Illmatica

อาชีพ: Writer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Six years of teaching experience. I've taught in Brazil, China, Taiwan, Cambodia and Vietnam.

ความสนใจ: Photography, Video Games, Dancing, Martial Arts, Movies, Cooking, and good music,

การศึกษา: New York University, Journalism

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: