Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Belinda T

Nghề nghiệp: Writer

Kinh nghiệm giảng dạy: I have tutored and coached children and adults.

Sở thích: Writing, Reading, Painting portraits, Movies, Philosophy

Giáo dục: I went to Georgia Tech. I have a BS Degree.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: